Malms och Dals rådgivningsbyråers tjänster fr.o.m. må 23.3

I Malm öppnades på torsdag 19.3 kl. 8 Helsingfors andra coronahälsostation. Den första coronahälsostationen i Dal öppnades måndagen 16.3.

Malms rådgivningsbyrås klienter betjänas fr.o.m. måndag 23.3 i Berhälls, Östergatans och Nordsjö familjecenter samt i Stengårds sjukhus (byggnad 25) tredje vån. Alla ovan nämnda enheter har hälsovårdarmottagning. Klienter informeras om det rätta mottagningsstället. Mödrarådgivningens läkare tar mot i Östergatans familjecenter och barnrådgivningens läkare i Nordsjö familjecenter.

 Dals rådgivningsbyrås klienter betjänas fr.o.m. måndag 23.3 i Stengårds sjukhus (byggnad 25) tredje våningen.

 Öppna rådgivningsbyråer håller stängt - kom inte med sjuka barn till rådgivningsbyrån 

Öppna rådgivningsbyråer håller stängt. Kom inte med sjuka barn till rådgivningsbyrån.
Om rådgivningsbyrån skär ner icke-brådskande mottagningstider, kontaktas klienterna.

 Stengårds sjukhus, Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors

Berghälls familjecenter, Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors
Östergatans familjecenter, Revalsplatsen 1, 00930 Helsingfors
Nordsjö familjecenter, Kaffegränden 3, 00990 Helsingfors