Malms hälsostation är nu coronahälsostation

I Malm öppnades torsdagen 19.3 kl. 8 Helsingfors andra coronahälsostation. Den första är i Dal. Malms hälsostations nuvarande klienter flyttas över till Jakobacka, Rönnbacka, Parkstads och Skomakarböle hälsostationer.

Alla Helsingforsbor med symtom i andningsorganen eller diarré med feber och illamående och som behöver läkarbedömning hänvisas till coronahälsostationer. Symtom i andningsorganen är till exempel hosta, halsont, snuva och feber. Patienter med dessa symtom vårdas inte på andra hälsostationer.

Malms coronahälsostation, Talvelavägen 8, har öppet må-fr kl. 8-16.

Klienter betjänas i angelägenhetsordning utan tidsbeställning.

Malms hälsostations klienter betjänas fr.o.m. 19.3 på:

  • Jakobacka hälsostation, Bergssidan 8, tfn 09 310 53153
  • Rönnbacka hälsostation, Bärnstensvägen 8, tfn 09 310 59800
  • Parkstads hälsostation, Formansplatsen 1, tfn 09 310 53300
  • Skomakarböle hälsostation, Skomakarbölevägen 32, tfn 09 310 53410

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på omaolo.fi Du får anvisningar utifrån dina symtom.

Om du har lindriga symtom, stanna hemma. Om dina symtom kräver vård ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (vardagar kl. 7-16). Övriga tider ring Jourhjälpen, tfn 116 117. Gå inte till din egen hälsostation.