Koronatestinstrument.

Lättare smittande coronavirus också i Helsingfors – låt dig testas, med låg tröskel

Virusmutanten som smittar aggressivare än det vanliga coronaviruset oroar förståeligt helsingforsare. Det muterade viruset som har kommit från Storbritannien också till Helsingfors kan dock identifieras. Det lönar sig redan vid smärre symtom att genast låta sig testas för corona.

Den brittiska varianten av coronaviruset har en modifikation som redan nu kan identifieras vid vanlig testning i de laboratorier som Helsingfors använder. Varje misstanke om varianter undersöks mer noggrant. Identifiering av virusvarianten är ett snabbt sätt att misstänka brittisk variant och inrikta åtgärder. Även de privata laboratorierna i Helsingfors kan identifiera liknande variationer.

”Eftersom det lättare smittande coronaviruset kan identifieras vid testningar har vi möjligheter i Helsingfors att bekämpa det. Vi arbetar hårt för att coronaläget inte ska bli sämre på grund av den brittiska varianten”, berättar Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten, om den aktuella situationen. Hos drygt 20 personer som testats i Helsingfors har man funnit varianten av coronavirus som smittar lättare.

Exponerade personer testas två gånger

Om man misstänker att det kan vara fråga om en variant av coronavirus, sätts exponerade personer i karantän för 14 dagar i stället för normala 10 dagar. Dessutom testas alla exponerade personer två gånger, även om de inte hade några symtom på en coronavirussmitta.

Exponerade personer testas genast i början av karantänen och en gång till två dagar innan den tar slut.

Vid alla intervjuer av besmittade personer (smittspårning) beaktar man att det kan vara fråga om ett muterat virus. Man undersöker därför noggrant om fallet i fråga anknyter till en utlandsresa.

Det finns fortfarande för mycket smittor

Under de senaste veckorna har situationen av smittsamma sjukdomar stabiliserats i relationen till antalet nya fall.  Det finns ändå fortfarande mycket smittor. Andra sociala kontakter än mellan personer som bor i samma hushåll har framhävts som smittkälla på sistone.

Vid tillfället söks det till tester för litet. Antalet provtagningar är lågt och det är möjligt att några smittor inte hittas.

Sanna Isosomppi betonar betydelse av test i bekämpningen av corona.

”Jag uppmanar att man går till ett coronatest genast om man har symtom som tyder på corona. Testning och smittspårning har en central roll när man bryter smittkedjor av corona.”

”I Helsingfors kan man via Omaolo-tjänsten eller via stadens coronarådgivning gå till ett test redan samma dag, och provtagningsnätverket är omfattande. I nuläget blir testresultaten färdiga inom ett dygn, alltså snabbt”, fortsätter Isosomppi. 

Uppsök genast ett coronatest vid symtom

  • omaolo.fi-webbtjänst
  • coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024, varje dag kl. 8-18

Symtomen på coronaviruset påminner om influensa och magsjuka. Symtom på coronavirussmitta är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd eller förlust av lukt- och smaksinnet. Alla med symtom på coronavirussmitta hänvisas till coronavirustest oberoende av åldern.

Bild: Kimmo Brandt