En hand räcker ut ett paket med munskydd.

Låt oss tillsammans se till att besök hos hemvårdsklienterna är trygga

Smittorisken av coronaviruset kan minskas med enkla åtgärder och vi önskar att alla som besöker hemvårdsklienterna följer dem.

– Anställda inom hemvården följer noggrant skyddsåtgärderna och använder kirurgiska munskydd. Vi öskar att alla anhöriga också gör det. Låt oss tillsammans se till att besöken är trygga, säger serviceområdeschef Soili Partanen.

Under december har det hos hemvårdsklienterna konstaterats sammanlagt 22 coronavirussmittor. Antalet smittor har ökat, men siffrorna har tills vidare hållits rimliga.

– Smittokällan har inte vid alla situationer kunnat redas ut, men vi vet att smittor också har kommit från besökarna, berättar chefsläkare vid Helsingfors sjukhus Laura Pikkarainen.

Munskydd delas ut till hemvårdsklienterna

Vi för under januari kirurgiska engångsmunskydd till alla hemvårdsklienter så att anhöriga och närstående kan använda dem. Vi rekommenderar att munskyddet används under hela besöket.

Hemvårdstjänsten ger hemmaboende klienter stöd i sådana dagliga funktioner som klienterna inte själv klarar av. Klienterna får också hem behövlig hälso- och sjukvård. Det finns över 7 000 regelbundna hemvårdsklienter månatligen.

 

Minneslista för besök hos äldre och de som tillhör riskgrupper

 • Kontakta din närmaste i första hand per telefon eller videosamtal eller träffa din närmaste utomhus.
 • Om du besöker de äldre eller andra riskgrupper, ta hänsyn till den eventuella smittorisken via andra kontakter och följ myndigheternas instruktioner. Undvik onödig närkontakt.
 • Besök inte de äldre och eller personer i andra riskgrupper om du har ens lindriga symtom som tyder på coronavirus. Typiska symtom för coronaviruset är bl.a. feber, halsont, hosta, huvudvärk, störningar av lukt- och smaksinnet, snuva, muskelvärk, andnöd, trötthet, illamående och diarré.

 

 • När du besöker dina närmaste hemma:
  • Undvik att skaka hand och kramas
  • Undvik också annan närkontakt som inte är behövlig för assistering eller vård av din närmaste.
  • Håll också tillräckligt avstånd om möjligt. Avståndet ska vara ca två meter.
  • Håll besöken så korta som möjligt. T.ex. längden på ett kort hälsningsbesök skulle gärna få vara ca 15 minuter.
  • Använd ansiktsmask eller mun- och nässkydd under hela besöket.
  • Ta hand om handhygienen både före och efter besöket och t.ex. efter att du har rört dörrhandtag. Tvätta händerna och använd handdesinfektionsmedel. Torka händerna med engångs pappershanddukar eller en egen handduk under besöket.

Ytterligare information om skyddande av äldre och närstående mot coronaviruset finns på THL:s webbplats.

Bild: Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk