En kund använder en responsapparat.

Läs mer om vår kundupplevelse

Sedan maj 2022 publicerar vi månatligen info om kundupplevelsen för hälsovårdstjänster på vår webbplats. Mätning av kundupplevelsen ger oss information om hur väl servicen fungerar. Vi drar nytta av resultaten då vi utvecklar verksamheten.

På webbplatsen finns ett diagram som uppdateras där du kan se resultaten från nettorekommendationsindex per månad 2022, för hälsostationerna, internmedicinska klinikerna och tandvården. Du kan se resultaten som en helhet eller per verksamhetsställe. Resultaten visar att våra kunder mestadels är mycket nöjda med den betjäning de fått.

Ett diagram över resultaten kan ses på sidan Väntetider och kundupplevelsen ('Odotusajat ja asiakaskokemus', på finska).

Vi samlar in kundrespons med hjälp av pekskärmsenheter. Vi följer upp kundupplevelsen med hjälp av bland annat NPS-mätaren. NPS (Net Promoter Score) är ett referensindex som beskriver sannolikheten för att våra kunder ska kommendera våra tjänster till andra. NPS-index mäts genom att fråga kunden: "Hur sannolikt skulle du rekommendera tjänsten till andra?" Frågan besvaras på en skala från 0 till 10, där 0 = mycket osannolikt och 10 = högst sannolikt.

Bild: Helsingfors stad