Läkare och psykolog med ansiktsmasker på diskuterar.

Läkare och psykologer i samma team vid Helsingfors sjukhus – samarbete ger vård som motsvarar patientens behov

Vid Helsingfors sjukhus arbetar läkarna och psykologerna tillsammans till förmån för patienten, med hänsyn till patientens såväl psykiska som fysiska hälsa. Resultatet är ett värdefullt möte mellan patienter, närstående och yrkesfolk, där utgångspunkten är övergripande välmående.

Den här typen av samarbete är nytt och sker i multiprofessionella team vid Storkärrs sjukhus, palliativa polikliniken, hemsjukhuset samt geriatriska polikliniken.

”Tillsammans med läkarna söker vi efter lösningar till förmån för patienten och de närstående”, konstaterar psykologerna  Miranda Koskinen och Elina Kiehelä. ”Psykologerna ger ett hälsopsykologiskt perspektiv till vården av patienterna. I praktiken innebär detta att iaktta och normalisera reaktioner som allvarliga sjukdomar väcker.”

Helhetsvård av minnessjukdomar

Även vid vård av minnessjukdomar beaktas patientens såväl psykiska som fysiska välmående.

”För minnessjukdomarnas del hjälper vetskapen om sjukdomens effekt på känsloreglering och informationshantering vid planeringen av vården. På den geriatriska polikliniken deltar psykologen bland annat i utredningen av minnesproblem genom att genomföra kognitiva undersökningar”, berättar psykologen Micaela Salo.

”Minnessjukdomarnas olika skeden innefattar psykisk belastning för såväl patienten som de närstående. Stödet från en psykolog är efterlängtat och ofta den bästa läkemedelsfria behandlingen som man till exempel kan erbjuda minnessjuka och deras familjer. Det är strålande att vi har fått en psykolog till vårt multiprofessionella team på geriatriska polikliniken”, konstaterar geriatriska poliklinikens överläkare Marja-Liisa Laakkonen.

Psykologer och läkare med ansiktsmasker på som står på en balkong.

I bilden från vänster till höger Micaela Salo, Kaisla Mannerla, Miranda Koskinen och Elina Kiehelä.

Palliativa vårdteamet 

Psykologerna är också en del av Storkärrs sjukhus palliativa team och formulerar saker gällande patienternas hälsa för patienterna, de närstående och personalen. Psykologerna träffar också patienter och deras närstående på tu man hand.

I vården av palliativa patienter är psykologerna medvetna om såväl patientens som vårdpersonalens känsloreaktioner. Vid behov utbildar psykologerna personalen i mötandet av döende patienter eller deras närstående, och i läkemedelsfri reglering av smärta och ångest.

”Vi är tacksamma över att vi fick psykologer till vårt palliativa vårdteam. Patienterna och deras familjer har nytta av det och hela teamet får även en ny syn på mötandet av patienter och på hanteringen av saker”, konstaterar avdelningsläkaren Kaisla Mannerla.

”Genom att ha en psykolog med oss garanterar vi att patienternas och de närståendes välmående beaktas ur olika perspektiv. Vi kan på ett bättre sätt urskilja vad som tillhör människans naturliga reaktioner och sorgeprocess samt vilka saker man måste ingripa i för att kunna minska lidandet”, berättar biträdande överläkare Jessica Löf.

Mer information 


Bilder: Virpi Velin