Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande - Invånarmötet 28.5 har inhiberats

Invånarmötet för Kvarnbäckens nya central för hälsa och välbefinnande 28.5 kl. 17.30 i Mikaelskyrkan har inhiberats på grund av coronavirusepidemin. 

Tyvärr har vi tvingats inhibera alla invånarmöten som planerats för våren. Invånarmöten för Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande arrangeras i mån av möjlighet på nytt på hösten och invånarna informeras om dessa.

Ändringsarbetet för Kvarnbäckens och Gårdsbacka hälsostationer framskrider

Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande kommer att verka i samma lokaler som Kvarnbäckens och Gårdsbackas hälsostationer och torde inleda sin verksamhet till fullo hösten 2021.

På Kvarnbäckens hälsostation görs ändringsarbeten under våren och sommaren 2020. Ändringsarbetena torde bli färdiga innan slutet av augusti 2020. De nuvarande tjänsterna är tillgängliga även under ändringsarbetet. De längre öppettiderna (vardagar kl. 7-20) tas i bruk vid årsskiftet 2020/2021. 

Planeringen av ändringsarbetena för Gårdsbacka hälsostation har utförts under våren, och de slutgiltiga beslutet meddelas i början av sommaren. Ändringsarbetet inleds enligt de nuvarande planerna i årsskiftet 2020/2021 och fortsätter till hösten 2021.

Delta i planeringen av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande

Kontakta sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi. Kom med!

Ge responswww.hel.fi/respons. Tack för responsen.