Kvarnbäckens hälsostation

Mot Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande - Aktuellt i mars

Renoveringen av Kvarnbäckens hälsostation är färdig

Renoveringen av Kvarnbäckens hälsostation slutfördes i februari. I och med reparationerna och förbättringarna som gjorts kommer Kvarnbäckens utrymmen att betjäna klienterna ännu bättre och att vara med ändamålsenliga för personalen.

Under renoveringen förnyades entrén samt klient- och personalutrymmen. Till exempel förbättrades vuxensocialarbetets kundbetjäningsutrymmen, och husets personal fick förnyade arbetsutrymmen för telefonarbete.

Renoveringen av Gårdsbacka hälsostation pågår

Renoveringen av hälsostationen inleddes i januari och pågår fram till slutet av april. Arbetet framskrider enligt tidtabellen. Hälsostationen har redan fått tillgång till renoverade utrymmen på första våningen.

Renoveringsarbetet påverkar inte Gårdsbacka hälsostations tjänster. Renoveringen syns ändå under våren på alla våningar på något sätt. Vi beklagar eventuella störningar som orsakas klienterna.

Maisa och Apotti tas i bruk på våren

I slutet av april tar Helsingfors i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti samt Maisa-portalen i en del av sina social- och hälsovårdstjänster. Maisa är en klientkanal för elektronisk ärendehantering. Apotti är ett nytt klient- och patientdatasystem för personalen som Helsingfors kommer att ta i bruk i tre olika skeden under 2021.

Till en början kommer ibruktagandet av de nya systemen att orsaka en del tillfälliga dröjsmål i tjänsterna i synnerhet i april–maj, eftersom personalen till exempel deltar i Apotti-utbildningar. Det lönar sig att i mån av möjlighet förnya recept redan i mars.

Beträffande Maisa kommer det att komma klientanvisningar för att hjälpa klienterna att använda den nya kanalen för ärendehantering så smidigt som möjligt. De traditionella tjänsterna, såsom återuppringning och mottagningar på plats, kommer att fungera normalt vid sidan om Maisa. 

Du kan ge respons om social- och hälsovårdstjänsterna i Kvarnbäcken på adressen www.hel.fi/respons