Degerö servicehus

I Degerö servicehus har konstaterats sex coronavirussmittor

Fyra klienter i Degerö servicehus har konstaterats ha coronavirussmitta. Den första smittan konstaterades 21.11. Smitta har också konstaterats hos två anställda. Enligt epidemiologiska verksamhetens bedömning kan åtta klienter och två anställda ha exponerats för smittan.

Smittor hos klienter har konstaterats endast i en enhet. Samtliga klienter och anställda i enheten kommer att testas.

– Smittkällan är ännu inte identifierad, men den reds ut som bäst. Vi vill ännu påminna om att det är ytterst viktigt att vi alla noggrant följer skyddsåtgärderna när vi besöker de äldre, säger överläkaren vid epidemiologisk verksamhet Sanna Isosomppi.

Som försiktighetsåtgärd sköts samtliga klienter i enheten i karantänliknande omständigheter. Klienterna sköts i sina egna rum om möjligt och vårdarna följer åtgärder mot droppsmitta och beröring. Klienternas anhöriga har informerats om situationen.

Det är för närvarande inte möjligt att besöka enheten. De anhöriga kan kontakta sina närmaste t.ex. per telefon.

Bild: Maarit Miettinen