Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset


Gör en symtombedömning på omaolo.fi eller ring coronarådgivningen

Coronavirusenkäten hittar du på omaolo.fi.

I Omaolo-tjänsten får du anvisningar utifrån dina symtom och du kan vid behov boka tid till coronavirustest.

Om du inte kan göra en symtombedömning, ring coronavirusrådgivningen.

Om du har coronavirussymtom, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 310 10024 (vardagar kl. 7-20) och övriga tider till Jourhjälpen tfn 116 117

Coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen hänvisar dig vid behov vidare till ett coronavirustest och till en coronahälsostation.

Alla som har symtom av coronavirussmitta hänvisas till ett coronavirustest. Symtomen omfattar luftvägsinfektion, diarré eller magont. Symtomen i andningsorganen är feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne.

Coronavirustest görs vid testningspunkter på olika delar i staden. Testet berättar om du har coronavirussmitta. Vid testningspunkterna görs inte antikroppstest som berättar om du redan haft sjukdomen. 

Coronaviruspatienter sköts i Dal och Malm - ring innan du ger dig av

Alla helsingforspatienter som har symtom i andningsorganen och som behöver en läkarbedömning hänvisas till en coronahälsostation. På de övriga hälsostationerna i sköts inte patienter med symtom i andningsorganen.

Ring alltid först till coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen. Du får per telefon anvisningar om hur du ska gå tillväga.

På coronahälsostationerna betjänas klienter i angelägenhetsordning. Stationerna har ingen tidsbeställning.

Majoriteten av dem som insjuknar i coronaviruset återhämtar sig genom att vila hemma en vecka, utan läkarvård. Symtom kan vid behov lindras med smärtstillande.

Dals coronahälsostation

Malms coronahälsostation

Se också:

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Nyheten har uppdaterats 13.5.

DELA