Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset


Gör en symtombedömning på omaolo.fi eller ring coronarådgivningen

Coronavirusenkäten hittar du på omaolo.fi.

I Omaolo-tjänsten får du anvisningar utifrån dina symtom och du kan vid behov boka tid till coronavirustest.

Om du inte kan göra en symtombedömning, ring coronavirusrådgivningen.

Om du har coronavirussymtom, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 310 10024 (vardagar kl. 7-16) och övriga tider till Jourhjälpen tfn 116 117

Coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen hänvisar dig vid behov vidare till ett coronavirustest och till en coronahälsostation.

Coronavirussymtomen

Alla med coronavirussymtom hänvisas till coronavirustest. Symtom är bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd och förlust att lukt- och smaksinne.

Coronavirustest (Covid-19) görs vid coronaprovtagningsställena i Östra centrum (Revalsplanen 1 B) och Gamlas (Gitarrgränden 4, bredvid Gamlasgården, tillträde via Cittertorget), samt drive-in-testningsställena i Malm och Mejlans. Testet berättar om du har coronavirussmitta. Vid testningspunkterna görs inte antikroppstest som berättar om du redan haft sjukdomen. 

Coronaviruspatienter sköts i Dal och Malm

Alla Helsingforsbor med symtom i andningsorganen eller diarré med feber och illamående och som behöver läkarbedömning hänvisas till coronahälsostationer. Patienter med dessa symtom vårdas inte på andra hälsostationer.

Om du inte har gjort en symtombedömning på omaolo.fi, ring vardagar kl. 7–16 Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 310 10024, och övriga tider Jourhjälpen tfn 116 117. Du får per telefon anvisningar om hur du ska gå tillväga.

På coronahälsostationerna betjänas klienter i angelägenhetsordning. Stationerna har ingen tidsbeställning.

Majoriteten av dem som insjuknar i coronaviruset återhämtar sig genom att vila hemma en vecka, utan läkarvård. Symtom kan vid behov lindras med smärtstillande.

Dals coronahälsostation

Malms coronahälsostation

Se också:

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Nyheten har uppdaterats 13.5.
Nyheten har uppdaterats 1.6 angående coronavirusrådgivningens servicetid.
Nyheten har preciserats 8.6 angående beskrivningen av symtom.
Nyheten är uppdaterad 24.6 angående testningspunkterna.
Nyheten har uppdaterats 22.7.