Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset

Nyheten har uppdaterats 19.3.

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på omaolo.fi

Du får anvisningar utifrån dina symtom.

Symtombedömning

Om du har lindriga symtom, stanna hemma

Majoriteten av dem som insjuknar i coronaviruset återhämtar sig utan läkarvård genom att vila hemma en vecka. Symtom kan vid behov lindras med smärtstillande läkemedel.

Om dina symtom kräver vård

Om du inte klarar dig med egenvård, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 310 10024 (vardagar kl. 7-20) och övriga tider till Jourhjälpen tfn 116 117.

Läkarbesök och vård krävs vid luftvägsinfektion om det allmänna tillståndet försämrats, febern förlängs och om man får andnöd.

I nödfall ring 112.

Coronaviruspatienter sköts i Dal och Malm - ring innan du ger dig av

Alla helsingforspatienter som har symtom i andningsorganen och som behöver en läkarbedömning hänvisas till en coronahälsostation. På de övriga hälsostationerna i sköts inte patienter med symtom i andningsorganen.

Ring alltid först till coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen. Du får per telefon anvisningar om hur du ska gå tillväga.

På coronahälsostationerna betjänas klienter i angelägenhetsordning utan tidsbeställning.

Av alla patienter tas inte ett coronavirusprov

Coronavirusprov tas av endast riskgrupper. Testen görs på HUS på en bedömning av  HUS infektionsläkare. 

Dals coronahälsostation         Malms coronahälsostation
Läkaregatan 8 R                        Talvelavägen 4
vardagar kl. 8 - 18                     vardagar kl. 8 - 18

DELA