Modellintyg av EU:s coronavaccinationsintyg.

Kommunerna i huvudstadsregionen beviljar inte EU-coronaintyg över coronavaccinationer som getts utomlands

Esbo, Helsingfors och Vanda städer beviljar inte EU-coronaintyg över coronavaccinationer som getts utomlands. Om du behöver ett EU-coronaintyg vänligen kontakta stället där du vaccinerats.

Det har rekommenderats att kommunerna beviljar EU-coronaintyg över vacciner som getts utomlands även om en del av huvudstadsregionens kommuner inte ens har tekniska möjligheter att formulera coronaintyg för personer som vaccinerats utomlands.

Kommunen gör en anteckning i patientdatasystemet över de vacciner som kommunen har gett. Dessa anteckningar utgör EU-coronaintyget på Mina kanta-sidor. Intygen beviljas alltså inte direkt av kommunen. Intyget som redan finns på Mina Kanta-sidor kan skrivas ut inom kommunen om personen inte själv har möjlighet att skriva ut intyget eller ladda ner det till sin smarttelefon.

Uppgifter om vaccinationer som getts någon annanstans än i Finland kan antecknas i den digitala patientjournalen, men ett vaccinationsintyg skapas inte på Mina Kanta-sidor över dessa vaccinationer.

Du får intyget av det land eller den kommun där du vaccinerats

EU-coronaintyget ges av det land eller den kommun i Finland där du vaccinerats. Begär alltså intyget av det land där du har vaccinerats. Ett coronaintyg som utfärdats av ett EU-land är giltigt i alla andra EU-länder, förutsatt att intyget följer gemensam praxis. EU-coronaintyget fungerar som coronapass i Finland.

Det är för närvarande inte möjligt att bevilja intyg till medborgare från tredje länder för vacciner som getts utomlands.