En kvinna som använder mun- och nässkydd.

Bästa anhörig, kom ihåg att följa skyddsanvisningarna när du besöker ett seniorcenter, servicehus, vårdhem eller sjukhus

En del besökare har inte velat följa skyddsanvisningarna när de besökt seniorcenter, servicehus, vårdhem eller sjukhus i Helsingfors. Vi vill påminna besökarna om att det är mycket viktigt att vidta skyddsåtgärder under besök.

– Vi har alla ett ansvar för att se till att besöken är trygga. Besökarna ska följa vårdpersonalens anvisningar och använda mun- och nässkydd under hela besöket. I annat fall får man inte komma på besök. Detta gäller sjukhus, seniorcenter, servicehus och vårdhem, betonar Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus.

– Man ska också komma ihåg att avtala om besöket med vårdplatsen i förväg, så att man kan se till att varje besök är tryggt. Överraskningsbesök är inte möjliga just nu, fortsätter Maritta Haavisto, chefen för östra serviceområdet.

Även om coronavirusläget fortfarande är ganska lugnt har antalet smittade klart ökat under den senaste tiden.

Personalen på vårdplatsen kan ge mer information om besök och skyddsåtgärder.

Besök inomhus på seniorcenter, servicehus och vårdhem

 • Invånarna kan ta emot besök inomhus, men de ska alltid avtalas om i förväg.
 • En invånare kan få besök en gång om dagen, och besöket får vara högst två timmar långt. Besökarna kan vara högst två åt gången.
 • Vårdpersonalen tar emot besökarna före besöket och ger dem anvisningar angående skyddsåtgärder.
 • Alla besökare får mun- och nässkydd som ska användas under hela besöket.
 • Besökarna ska iaktta god handhygien.
 • Man får komma på besök endast om man är frisk.
 • Man ska också hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på 1–2 meter. Man kan till exempel inte kramas.

Besök utomhus är fortfarande möjliga

 • Om vädret och invånarens hälsotillstånd tillåter det rekommenderar vi i första hand besök utomhus.
 • Även utomhusbesök ska avtalas om i förväg.
 • Ett utomhusbesök kan vara i högst två timmar och antalet besökare får vara högst fem.
 • Om man är utomhus och håller ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter behöver besökarna inte använda mun- och nässkydd. Om man skjutsar personen i rullstol måste man dock använda skydd.

Besök inomhus på Helsingfors sjukhus

 • Endast de närmaste anhöriga får komma på besök. 
 • Besöket ska alltid avtalas om i förväg med sjukhusavdelningens personal.
 • Patienten kan få besök en gång om dagen och besöket får vara högst 15 minuter långt. Besökarna kan vara högst två åt gången. Besöken äger rum i patientrummen.
 • Besökarna får mun- och nässkydd, som ska användas under hela besöket. Vårdarna visar hur skyddet ska användas.
 • Besökarna ska iaktta god handhygien.
 • Man får komma på besök endast om man är frisk.
 • Besökarna ska hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på 1–2 meter. Det är till exempel inte tillåtet att kramas.

Även på sjukhusen kan man träffas utomhus, om patientens hälsotillstånd tillåter det

 • Besök utomhus ska avtalas om i förväg med avdelningens personal.
 • Ett utomhusbesök kan vara i två timmar och besökarna får vara högst fem åt gången.
 • Under utomhusbesöket ska man använda mun- och nässkydd.
 • Under utomhusbesöket ska man alltid hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på 1–2 meter.

Helsingfors sjukhus är Dals, Malms och Storkärrs sjukhus.

Bild: Pexels

Nyheten har uppdaterats 3.9. Det rekommenderas också att använda mun- och nässkydd utomhus under besök vid seniorcenter, servicehus och vårdhem.