Karantän- och isoleringsbeslut sänds hem per post

De personer som exponerats för coronaviruset sätts i karantän och de insjuknade i isolering. Ett beslut om karantän eller isolering postas hem.

På grund av ett stort antal karantän- och isoleringsbeslut kan det dröja innan beslutet kommer. Vi beklagar situationen.

Du behöver inte skilt begära ett beslut om karantän eller isolering t.ex. genom att ringa. Om du dock har frågor, vänligen kontakta hälsovårdarna vid Helsingfors epidemiologiska enhet, tfn 09 310 51222 (må–pe kl. 9-15.30).

FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom som ersätter inkomstbortfall orsakad av karantän eller isolering.

Du kan lämna in en preliminär ansökan om dagpenning utan ett karantän- eller isoleringsbeslut och meddela i ansökan att beslutet sänds senare.

Ansökan ska skickas till FPA. 

Ytterligare information på FPA:s sidor www.fpa.fi

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall under karantän


DELA