Haartmanska sjukhusets och Malms jourer sköts av HUS

Haartmanska sjukhusets och Malms jourer samt tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour sköts av HUS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) från och med den 7 januari 2019.

Haartmanska sjukhusets och Malms jourtjänster fortsätter på sina gamla adresser. Deras jourverksamhet omfattar som tidigare hälsocentraljouren, psykiatriska jouren och inremedicinska jouren för patienter som fyllt 16 år. Dessutom finns Helsingfors stads social- och krisjour på samma platser.

Nya Barnsjukhuset har jour för barn under 16 år.

Tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour kommer fr.o.m. 7.1 att få ett nytt tidsbeställningsnummer och en ny adress.

Strävan med reformen är att erbjuda helsingforsborna kvalitativa dygnetrunt jourtjänster allt mer flexibelt och kostnadseffektivt.

Ring nummer 116 117 innan du söker dig till jouren

När din egen hälsostation är stängd får du hjälp med akuta hälsoproblem genom att ringa jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 (inget riktnummer behövs).

Ring jourhjälpens nummer 116 117 innan du åker till en jourpoliklinik.

Jourhjälpen ger råd och vårdanvisningar samt information om det rätta vårdstället. Om du fått en remiss till jouren kan du ta dig direkt till jourpolikliniken.

I nödfall ring alltid 112.

Jourerna i Helsingfors

Haartmanska sjukhusets jour (16 år fyllda) Haartmansgatan 4, Helsingfors
Malms sjukhus jour (16 år fyllda) Talvelavägen 6, Helsingfors
Nya Barnsjukhusets jour (barn under 16 år) Stenbäcksgatan 9, Helsingfors

Tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour flyttar tillfälligt

Tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour fungerar fr.o.m. 7.1 tillfälligt i Kirurgiska sjukhuset. Den nya adressen är Kaserngatan 11-13, trappa U.

Ring innan du åker till tandvårdsjouren. Det nya telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen betjänar vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och helger kl. 8–21.

Kirurgiska sjukhusets tandvårdsjour är avsedd för invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Haartmanska sjukhuset har inte tandvårdsjour efter den 7 januari 2019.

Tandvårdsjouren ordnas vardagar fr.o.m. 7.1 vid Brunakärrs och Kvarnbäckens tandkliniker. Vänligen ring innan du söker dig till brådskande tandvård, tfn 09 310 51400. Tidsbokningen vardagar kl. 7–14 på samma nummer.

Tandvårdens nattjour finns fortfarande vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40) kl. 21–8. Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.  

Information om HUS-jourernas klientavgifter hittar du på www.hus.fi/sv/patienten/patientavgifter. 

Nyheten har uppdaterats 28.12 kl. 12.52 med ändringen att tidsbeställningen till Brunakärrs och Kvarnbäckens tandvårdsjouren är vardagar kl. 7-14.


DELA