Texten "invånarmöte" och illustration.

Mötet avbokat: Invånarmöte 26.3 – Svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster

Invånarmötet om de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna som skulle arrangeras 26.3 har avbokats och kommer att arrangeras vid en senare tidpunkt. Vi återkommer då tidpunkten fastställts.

Nyheten som tidigare publicerats:

Välkommen på invånarmöte om de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors. Under mötet presenteras de svenskspråkiga tjänsterna, och du har möjlighet att ställa frågor och ge respons.

Mötet ordnas torsdagen den 26.3 kl. 16-18.30 i Tölö seniorcenter (Tölögatan 33) i festsalen på bottenvåningen.

Mötet har kaffeservering samt material om tjänsterna som du kan ta med dig hem.

För oss är det viktigt att erbjuda och utveckla svenskspråkig service och därför vill vi höra invånarnas åsikter.

På adressen www.hel.fi/servicepasvenska ser du var du får service på svenska inom social- och hälsovården.

Anmäl dig till invånarmötet här före onsdagen den 18.3.

Vi ses i Tölö!

Ge respons

Ge respons till oss på adressen www.hel.fi/respons. Tack för responsen.