Invånarmöte 11.2 - Öppnandet av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande skjuts upp

Välkommen till årets första öppna invånarmöte om den kommande centralen för hälsa och välbefinnande i Kvarnbäcken.

  • Mötet ordnas i auditoriet på yrkeshögskolan Metropolia (Kvarnbäcksvägen 1) i Kvarnbäcken tisdagen den 11 februari kl. 17.30–18.30. Metropolia finns nära metrostationen.

Öppnandet av den kommande centralen för hälsa och välbefinnande i Kvarnbäcken skjuts upp. Orsaken till uppskjutningen är att byggarbetena visat sig vara mer omfattande än förväntat.

Så som det nu ser ut öppnar Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande sina dörrar hösten 2021.

På Kvarnbäckens hälsostation görs ändringsarbeten under våren och sommaren 2020. Tjänsterna förblir desamma under ändringsarbetet. Den förlängda öppethållningstiden (vardagar kl. 7-20) införs i Kvarnbäckens byggnad vid årsskiftet 2020/2021.

På Gårdsbacka hälsostation påbörjas ändringsarbetet enligt planerna vid årsskiftet 2020/2021 och pågår till hösten 2021. Tjänsterna vid Gårdsbacka förblir desamma under ändringsarbetet. Undantaget är de ungas socialtjänster, som enligt planerna förflyttas från Gårdsbacka till Kvarnbäckens hälsostation vid årsskiftet 2020/2021.

Stensböle hälsostations tjänster finns kvar i Stensböle till hösten 2021, varefter de flyttas till Gårdsbacka.

Samordnade tjänster i Kvarnbäcken och Gårdsbacka

Centralen för hälsa och välbefinnande kommer utöver hälsostationstjänster att erbjuda exempelvis socialtjänster för vuxna och ungdomar, tandvårdstjänster, psykiatri- och missbrukartjänster, fysioterapi, ergoterapi, tjänster för personer med funktionsnedsättning samt laboratorietjänster.

På den framtida centralen för hälsa och välbefinnande får du som klient samordnat alla social- och hälsovårdstjänster du behöver.

Delta i planeringen av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande

Vi arrangerar invånarmöten och -promenader samt verkstäder. Ta kontakt sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi. Kom med!

Ge respons

Ge respons på adressen www.hel.fi/respons. Tack för responsen!


DELA