Nordsjö hamn.

Inga positiva coronavirustest i Nordsjö hamn på söndagen

Söndagen den 16 augusti erbjöds en del av de passagerare som anlände från Tyskland till Nordsjö hamn möjlighet till frivilligt coronavirustest. Ingen av dem som testades var smittad av coronaviruset.

Testningen erbjöds till 65 bilgrupper, som bestod av sammanlagt 127 personer. 46 bilpassagerare tog chansen. Även 8 övriga passagerare lät testa sig.

Möjlighet till frivilligt coronavirustest erbjöds oberoende av om personerna hade symtom eller inte, och gjordes i samband med Tullens normala inspektioner. Helsingfors stad erbjöd hälsorådgivning och HUSLAB ansvarade för provtagningen.

”Hälsorådgivningen och provtagningen i Nordsjö fungerade bra. Erfarenheterna används för att utvidga coronarådgivningen och på ett mer allmänt plan för att bedöma risken för att coronavirussmitta kommer in i landet med fartygspassagerare. Det är troligt att motsvarande tester kommer att göras även framöver i olika hamnar och på olika fartygsrutter”, berättar direktören för hälsovårds- och missbrukartjänster Leena Turpeinen.

För närvarande anländer omkring 10 000–15 000 resenärer per dag via Helsingfors hamnar. De flesta av dem är passagerare på korta kryssningar från Finland eller de baltiska länderna.

Helsingfors öppnade också en hälsorådgivning i Västra hamnen måndagen den 17 augusti. Verksamhetsmodellen motsvarar den som används på Helsingfors-Vanda flygplats, där alla ankommande passagerare erbjuds information om coronaviruset, symtomen och hur man förebygger smitta. Personer som har symtom hänvisas till coronavirustest. Hälsorådgivningen i Västra hamnen har kommit igång bra. Motsvarande verksamhet kommer inom kort också att inledas i Olympiaterminalen och på Skatudden samt i Hansaterminalen.

Bild: Pertti Nisonen