Sjukhuspersonal med masker i ansiktet.

Inga besök på sjukhus från den 6 januari

På grund av den försämrade coronavirussituationen är de anhörigas och de närståendes besök inomhus på Helsingfors sjukhus förbjudna från trettondagen den 6 januari 2022. Besöksförbudet gäller tills vidare på Dals, Malms och Storkärrs sjukhus.

Besöksförbudet gäller Dals, Malms och Storkärrs sjukhus samt Auroras psykiatriska sjukhus. Patienterna kan för tillfället träffas utomhus.

Besöken förbjuds så att vi kan trygga patienterna och personalen mot coronavirussmitta.

Du kan per telefon fråga hur din anhörig mår.

Vi meddelar när besöken återigen är möjliga. Vi beklagar situationen.

Besök hos patienterna i terminalvård och de allvarligt sjuka patienterna är möjliga

Om du kommer på besök får du varken ha coronasmitta, vara i karantän eller ha även minsta symtom på luftvägsinfektioner.  Kom på förhand överens om besöket med personalen.

Besökarna måste använda ansiktsmask samt ta hand om god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.

Du kan fråga mer om besök från det sjukhus där din anhörig får vård.

Bild: Virpi Velin

Nyheten modifierades den 10 januari 2022 så att besöksförbudet även gäller Aurora sjukhus.