Barn.

Information till föräldrar i Helsingfors om testande av barn för corona

IInstitutet för hälsa och välfärd THL gav i går den 25.8 anvisningar för vad man ska göra då ett barn insjuknar i luftvägsinfektion. Anvisningarna redogör för omständigheterna under vilka barnet ska föras till coronavirustest och när barnet kan återvända till dagvård eller skola.

Helsingfors följer THL:s anvisningar. Helsingfors har meddelat förmyndarna till barn om de nya anvisningarna.

Anvisningarna finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats