Helsingfors från luften. Illustration.

Information till personer som kommer från Ukraina till Helsingfors

Ansökan om tillfälligt skydd och asyl

Du kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten.

Polisinrättningen i Helsingfors har ett serviceställe för ansökande om tillfälligt skydd i Böle vid jouren i polishuset 1. Adressen är Böletået 13.

Ansökningar registreras måndagar till fredagar kl. 13–21 sam veckoslut 9–18. Rådgivning och tidsbokning för att lämna in ansökan på tfn +358 295 47 5019 (kl. 13–21).

Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats www.migri.fi och på polisens webbplats www.poliisi.fi/sv/polisens-kontaktuppgifter-for-personer-som-soker-tillfalligt-skydd.

Du kan be om hjälp även hos Helsingfors socialtjänsters rådgivning, tfn + 358 9 3103 7577.

Social- och hälsovårdstjänster för dig som ansöker om tillfälligt skydd och asyl

Migrationsverket ordnar de social- och hälsovårdstjänster som du behöver. Jourhjälpen betjänar i brådskande hälsoärenden på vardagar efter kl. 20 och på veckoslut på numret 116 117.

Social- och hälsovårdstjänster för andra

Om du inte ännu har ansökt om tillfälligt skydd eller asyl, får du vid behov stöd och hjälp från stadens social- och hälsovårdstjänster under din vistelse i Helsingfors.

I socialtjänsterna bedömer man din situation, till exempel behovet av inkvartering, mat och ekonomiskt stöd.

Socialtjänsterna bedömer din situation, till exempel behovet av boende, mat och ekonomiskt stöd.

  • Socialtjänsternas rådgivningstelefon +358 9 3103 7577 betjänar på vardagar kl. 8–12 och kl. 13–16.
  • Socialjouren, tfn +358 2069 6006, hjälper i brådskande situationer på kvällar och på veckoslut.

Hälsovårdstjänsterna ger dig vid behov brådskande och nödvändig vård.

  • Busholmens hälsovårdsställe (Stillahavsgatan 6 L3) är öppet utan tidsbokning för personer som kommer från Ukraina på vardagar kl. 8.30–15.30.
  • Per telefon når du oss på vardagar mån–tors kl. 8–20, fre 8–16 på numret +358 9 3105 0333.
  • Jourhjälpen betjänar i brådskande hälsoärenden på vardagar efter kl. 20 och på veckoslut på numret 116 117.
  • Gravida kvinnor och barn under skolåldern erbjuds rådgivningstjänster vid Östergatans familjecenter, tfn +358 9 3105 5530 på vardagar kl. 8–14.

Mer information om Helsingfors tjänster finns på www.hel.fi, www.hel.fi/ukraina

Foto: Jussi Hellsten

Nyheten har publicerats den 4.3.

Nyheten har uppdaterats i sin helhet den 21 mars kl. 9.24.

Nyheten har uppdaterats 25.3 kl. 11:42: Jourhjälpens numret har korrigerats till '116 117' (tidigare +358 116 117').

Nyheten har uppdaterats den 27.7.