En blå seriefigur som skildrar ett influensavirus.

Influensavaccineringen av helsingforsare inleds den 9 november 2020

Avgiftsfria influensavaccinationer ges till personer som tillhör riskgrupperna, från måndag till fredag vecka 46, 47 och 48, det vill säga 9–13.11, 16–20.11 och 23–27.11. I år utförs vaccinationerna undantagsvis enbart med tidsbokning. Vaccinationstider kan bokas från och med den 26 oktober.

Influensavaccinationerna är avgiftsfria för

  • personer som på grund av sin sjukdom eller vård tillhör riskgrupperna
  • personer som fyllt 65 år
  • personer som inleder sin värnplikt eller frivilliga militärtjänst
  • gravida
  • barn under sju år
  • personal inom social- och hälsovården eller läkemedelsförsörjningen
  • personer i den närmaste kretsen kring personer som löper risk att insjukna i svår influensa

Vi informerar så snabbt som möjligt mera om vaccineringen.

Influensa­vaccinatio­ner 2020