Sjukvårdaren vaccinerar.

Helsingforsbornas vaccinationsveckor fortsätter i vaccinationsenheterna i december

På grund av den höga populariteten fortsätter vaccineringsveckorna för de i riskgrupper och deras närmaste med en vecka. Som det ser ut nu fås vaccinationer under extraveckan 30.11–4.12 från Gustafsgårds seniorcenter, Busholmens vaccinationsenhet och Munksnäs servicecenter. Vi informerar separat när vaccinationstiderna under extraveckan kan bokas.

För 9.11–27.11 finns det ännu gott om tider i Busholmen. 

– Influensavaccinets popularitet överraskade oss väldigt positivt. Vi har överskridit vårt ursprungliga mål. Det är väldigt fint att så många vill ta vaccinet, berättar överskötare Nina Ahlblad-Mäkinen.

Tyvärr har populariteten också orsakat överbelastning i telefontjänsten.

– Vi ber om ursäkt för det här. Vi kommer ändå att ringa tillbaka till alla och erbjuda vaccinationstider. Största delen av vaccinationstiderna har bokats elektroniskt, vilket vi fortfarande rekommenderar, säger överskötare Liisa Luhtasela.

– Vi bedömer tidsbeställningssituationen dagligen och ordnar nya vaccinationstider. Efter vaccinationsveckorna kan man också boka en vaccinationstid till den egna hälsostationen, berättar Ahlblad-Mäkinen och Luhtasela.

Målsättningen har varit att 45 000 personer i riskgrupper och deras närmaste tar vaccinet.

Influensavaccinationen är avgiftsfri för

  • gravida kvinnor
  • barn under 7 år (6 mån.–6 år)
  • de som på grund av sjukdom hör till riskgrupper
  • alla som fyllt 65 år
  • de som rycker i beväringstjänst eller frivillig militärtjänst
  • de som hör till närkretsen av personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa
  • anställda inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen

Bäddavdelningarna i Helsingfors sjukhus, seniorcenter, servicehus, vårdanstalter för rehabilitering och utvecklingsstörda samt hemvården vaccinerar sina egna klienter.

Ytterligare information om Helsingfors stads influensavacciner kan läsas på influenssavaccination.hel.fi.

Uppgifter om övriga grupper, t.ex. vaccinering i rådgivningen eller av skolbarn, kan läsas här

 Bild: Pexels

Den här nyheten har uppdaterats den 11 november kl. 12.20.