Blå ritad figur på ljusröd bakgrund.

Influensavaccinationer ges åt Helsingforsbor 1-26.11

Avgiftsfria influensavaccinationer ges till Helsingforsbor som tillhör riskgrupper samt deras närstående från måndag till fredag vecka 44–47, det vill säga 1–26 november. Vaccinationerna utförs enbart med tidsbokning.

Från och med måndagen den 25 oktober kl. 9 bokar du snabbast tid för vaccination på nätet på adressen influensavaccination.hel.fi. Du kan också boka tid genom att ringa tidsbokningens telefonnummer 09 310 46300. 

Vaccinationspunkterna är öppna

 • 1–26.11 måndag till torsdag kl. 8.15–18 och fredag kl. 8.15–16.

Vaccinationspunkter

 • Busholmens vaccinationspunkt, Stillahavsgatan 6 L 3
 • Malms vaccinationspunkt, Gamla Helsingevägen 5/Ladugårdsvägen 16
 • Kvarnbäckens vaccinationspunkt, Kvarnbäcksvägen 1
 • Gamlas vaccinationspunkt, Kaustbystigen 6 A

Följande grupper är berättigade till avgiftsfritt influensavaccin:

 • gravida
 • barn under 7 år (från 6 månader till 6 år)
 • personer som på grund av sjukdom tillhör riskgrupper
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som inleder sin värnplikt eller frivilliga militärtjänst
 • personal inom social- och hälsovård samt läkemedelsförsörjning
 • den närmaste kretsen för personer som löper särskild risk att insjukna i svår influensa

I den närmaste kretsen för personer som löper risk att insjukna i svår influensa ingår personer som bor i samma bostad eller varje vecka ansikte mot ansikte har att göra med en person som löper särskild risk att insjukna i svår influensa. I den närmaste kretsen ingår också personer som bor i samma bostad eller varje vecka ansikte mot ansikte har att göra med en person som löper risk att insjukna i svår influensa och som inte kan skyddas med influensavaccin.

Vaccination är det mest effektiva sättet att förhindra influensasmitta

– Det lönar sig att ta vaccinet för att skydda sig själv och sina närstående från influensan och dess följdsjukdomar. Det är väldigt viktigt att ta vaccinet om man har någon i sin närmaste krets som löper förhöjd risk att bli allvarligt sjuk i influensa, berättar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänsterna.

– Det skydd som vaccinationen ger den närmaste kretsen är till nytta för exempelvis personer över 65 år, gravida, barn under 6 månader och personer med kroniska sjukdomar, fortsätter Turpeinen.

Influensa- och coronavaccinet kan tas samtidigt

Det rådande coronavirusläget gör influensavaccinationen ännu viktigare.

– Man kan drabbas av både corona- och influensaviruset samtidigt. Flera infektioner samtidigt ökar risken för att bli allvarligt sjuk. Man kan ta influensavaccinet samtidigt som man tar coronavaccinet, berättar Turpeinen.

Som det ser ut nu kommer Helsingfors att i början av nästa vecka börja ge den tredje dosen av coronavirusvaccin till personer som fyllt 60 år och till de grupper som på grund av sjukdom löper risk för coronavirussjukdom (riskgrupp 1 och 2). Om man vill kan man få vaccin mot säsongsinfluensa och coronavaccinets tredje dos vid samma besök, förutsatt att det har gått sex månader sedan man fick den andra dosen av coronavaccinet. Då behöver man inte boka en egen tid för coronavaccinet.

Du kan även ta första eller andra dosen av coronavaccinet samtidigt som du tar influensavaccinet. Du behöver inte heller boka en separat tid för den första eller andra dosen av coronavaccinet.

Mer information

Bild: Miltton