Texten Influensavaccination för Helsingforsbor den 25-29 november 2019 på ett pinkt botten samt en blå bobba som flyger

Influensavaccinationerna för Helsingforsbor inleds den 25 november

Helsingforsbor som hör till riskgrupper får en avgiftsfri vaccination den 25–29 november från måndag till torsdag kl. 8.30–18.00 och fredag kl. 8.30–15.00 utan tidsbeställning.

Vaccinationer ges på Gustafsgårds i Åggelby, på Silvervägens servicehus i Norra Haga, i Motionskvarnen i Kvarnbäcken och i Tölö sporthall.

Influensavaccinationen är avgiftsfri för

 • Personer som på grund av en sjukdom hör till en riskgrupp
 • Personer som fyllt 65 år
 • Personer som rycker i beväringstjänst och frivillig militärtjänst
 • Människor i den närmaste kretsen av personer som löper risk att insjukna i svår influensa

På rådgivningsbyråer vaccineras gravida kvinnor och barn i åldern 6 mån. till 6 år i samband med rådgivningsbesöket.

Vid de  öppna rådgivningsbyråerna vaccineras rådgivningsbyråns kunder utan tidsbokning vardagar 25.11-5.12.

Rådgivningsbyråmottagningarnas öppettider och adresser

Vaccinationer till övriga grupper

Skolelever får influensavaccinet antingen vid vaccinationsenheter eller i skolhälsovården. Föräldrarna ska boka vaccinationstid hos skolans hälsovårdare eller så kan eleven ta vaccinet vissa dagar på skolan. Skolhälsovårdaren informerar om skolans vaccinationsdagar.

Studeranden får vaccinet utan tidsbeställning måndagar och tisdagar på adressen Mechelingatan 46 eller under andra överenskomna dagar vid läroanstaltens studerandehälsovård som informerar noggrannare om vaccinationerna.

Helsingfors stadssjukhusets vårdavdelningar, mångsidiga servicecentraler, vårdanstalter för rehabilitering och personer med utvecklingsstörning samt hemvården vaccinerar sina egna klienter. 

Om du är förhindrad att komma till vaccinationsenheten kan du boka tid till din egen hälsostation efter vaccinationsveckan.

Ytterligare information på influenssarokotus.hel.fi och hälsorådgivningen tfn 09 310 10023 (24 h).

Helsingfors deltar i THL:s vaccinundersökning för 65 år fyllda

Institutet för hälsa och välfärd (THL) begär 65 år fyllda att delta i en vaccinundersökning. I undersökningen studeras det huruvida ett nytt högdosvaccin bättre än ett vanligt influensavaccin ger skydd mot influensa och dess allvarliga följdsjukdomar, såsom hjärt- och blodcirkulationssjukdomar och luftvägssjukdomar.

Ett undersökningsvaccin får du utan tidsbeställning på följande ställen:

 • Kampens servicecentral ti-to 5-7.11 kl. 9-15 och fr 8.11 kl. 9-14
  Salomonsgatan 21 B
 • Kinaborgs servicecentral  ti-to 5-7.11 kl. 9-15 och fr-lö 8-9.11 kl. 9-14
  Kinaborgsgatan 9, ingång även från Tavastvägen 58-60
 • Tölö hälsostation må-to 18-21.11 kl. 9-16 och fr 22.11 kl. 9-15
  Sibeliusgatan 14
 • Gårdsbacka hälsostation må-to18-21.11 kl. 9-16 och fr 22.11 kl. 9-15
  Köpgränden 3

Mer info om vaccinundersökningen får du på THL:s webbplats, av THL:s forskningsskötare, telefon 0800 940 65.


 - Nyheten har uppdaterats 6.11 kl. 14.55 med tilläggsinfo om undersökningsvaccinet. 

 

 


DELA