Tillsammans mot influensa

Tillsammans mot influensa - vaccinationer till helsingforsbor börjar i november

Vaccinationer till riskgrupper

En avgiftsfri vaccination mot influensa ges till alla som hör till riskgrupper. Vaccinationspunkterna fungerar utan tidsbeställning 5 - 9 november, må-to kl. 8.30−18 och fredag 8.30−15.

Kampens vaccinationspunkt har på grund av det höga antalet besökare flyttats till rymligare lokaler vid Tölö sporthall. De övriga vaccinationspunkterna är samma som ifjol: Gustafsgård i Åggelby, Motionskvarnen i Kvarnbäcken och Silvervägens servicehus i Norra Haga.

Influensavaccinationen är avgiftsfri för personer som på grund av en sjukdom hör till en riskgrupp, personer som fyllt 65 år, människor i den närmaste kretsen av personer som löper risk att insjukna i svår influensa, gravida kvinnor, barn från 6 månader till 6 år samt män som rycker i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst.

Gravida kvinnor samt barn från 6 månader till 6 år vaccineras mot säsongsinfluensa 5–16 november i samband med rådgivningsbesök eller vid öppna rådgivningsbyrån. Kolla vaccinationstiderna här.

Om du är förhindrad att komma till vaccinationsenheten kan du boka tid efter vaccinationsveckan till din egen hälsostation. Du kan boka tiden antingen elektroniskt eller genom att ringa din hälsostation.

Vaccinationer till övriga grupper

Skoleleverna får influensavaccinet antingen vid skolhälsovården eller vaccinationsenheter. Föräldrarna ska boka vaccinationstid hos skolhälsovårdaren.

Studerandena får vaccinet vid vaccinationsenheter eller läroanstaltens hälsovård. Läroanstalterna informerar om sina vaccinationsdagar och sin praxis.

Personalen inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjning vaccineras vid företagshälsovården.

Helsingfors stadssjukhus jour- och vårdavdelningar, mångsidiga servicecentraler, rehabiliteringsenheter, hemvården och vårdanstalter för utvecklingsstörda vaccinerar sina egna klienter.

Ytterligare information får du på våra webbsidor eller av hälsorådgivningen 09 310 10023 (24 h).

Mer information om vaccinet finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd. 

Updaterad 5.11 kl. 6.