Vaccinerare förbereder ett vaccin som han ska ge till en äldre kvinna.

Influensavaccination och en ny coronavaccinationsrunda börjar i slutet av oktober

Influensavaccination och en ny coronavaccinationsrunda börjar vid Helsingfors centraliserade vaccinationspunkter den 31 oktober. Man ska boka en tid för vaccinationen. Tidsbokningen öppnas i slutet av oktober. Vi informerar separat om öppnandet av tidsbokningen.

Influensavaccination ges kostnadsfritt till

 • gravida
 • personer som fyllt 65 år
 • barn under 7 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som inleder militärtjänst (värnplikt eller frivillig tjänstgöring för kvinnor)
 • personalen inom social- och hälsovården och läkemedelsförsörjningen
 • närstående till personer med risk för allvarlig influensa. På THL:s webbplats finns en närmare beskrivning av vilka som räknas som närstående.

Närmare information om influensavaccinationerna publiceras på adressen influensavaccination.hel.fi.

Coronavaccinets boosterdos ges till

 • personer som fyllt 65 år
 • personer som fyllt 18 år och tillhör riskgrupperna 1 eller 2
 • personer som fyllt 12 år och har kraftig immunbrist
 • 18–59-åringar som inte ännu fått de rekommenderade tre doserna
 • 60–64-åringar som inte ännu fått de rekommenderade fyra doserna

Boosterdosen kan ges till personer som fyllt 65 år, de som tillhör riskgrupperna 1 eller 2 och de med immunbrist när det gått minst tre månader från den senaste vaccinationen eller smittan. För andra grupper fortsätter vaccinerandet enligt tidigare rekommendationer.

I sjukhus och dygnetruntvård påbörjas den nya vaccinationsrundan tidigare.

Ifall du inte fått andra coronavaccindoser kan du få även dem vid vaccinationspunkterna under hösten.

Influensa- och coronavaccin under samma besök

Vi försöker ge influensa- och coronavaccin under samma besök i de fall det är möjligt. I dessa fall räcker det att man bokar en vaccinationstid. Boka inte två vaccinationstider i onödan.

Mer information

Bild: Virpi Velin