Coronavirusinfektioner även i omsorgstjänster i Helsingfors - spridning av smitta förhindras på alla sätt

Coronavirusinfektion har konstaterats också hos klienter inom Helsingfors omsorgstjänster. Infektioner har hittills konstaterats i tre av stadens egna enheter och i tre enheter för köpt service.

Sammanlagt 26 boenden har fått coronavirussmittan. Av dem har nio avlidit.

Viktigt att hindra spridningen av sjukdomen

De boenden som vi misstänker ha fått smittan hålls skilt från de övriga och vi följer aktivt med deras tillstånd. De får vård i sitt eget rum. Samtidigt ser vi till att de boenden känner sig trygga och inte upplever sig ensamma. Vi håller också aktivt kontakt med deras anhöriga.

I situationer där det är risk för smitta skyddar sig personalen med bl.a. näs-munskydd och skyddsrock. Dessutom ökar vi handhygienen och städningen i hela enheten. Vi följer social- och hälsovårdsministeriets instruktioner om användning av skyddsutrustning.

Staden har bestämt att både klienter och personal inom omsorgstjänster testas för coronaviruset med låg tröskel för att i ett så tidigt skede som möjligt få information om infektioner.

"Vi förstår att isoleringsåtgärder kan kännas obekvämt för klienterna och förorsaka oro hos de anhöriga. Trots allt försöker vi erbjuda de boenden en så trygg omsorg som möjligt", berättar Seija Meripaasi, direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster.

Helsingfors har ca 4410 platser i dygnet runt omsorg. Av dessa är lite över hälften i stadens egna enheter och hälften i enheter för köpta tjänster.