Skylt vid Malms sjukhus och tre bänkar.

I Malms sjukhus har konstaterats coronavirussmittor på en avdelning

Det har konstaterats coronavirussmittor på den geriatriska akutavdelningen 13 i Malms sjukhus. Nio patienter har blivit smittade. Den första smittan konstaterades 3.1.

Alla 22 patienter på avdelningen har exponerats för smitta. Också anställda har exponerats. Samtliga exponerade har försatts i karantän.

– Den epidemiologiska enheten ordnade snabbt testning av klienterna och samtliga patienter på avdelningen har redan testats för coronavirus. Även samtliga anställda kommer att testas. Nu ser vi till att smittorna inte kommer åt att spridas, säger chefsläkare vid Helsingfors sjukhus Laura Pikkarainen.

Som försiktighetsåtgärd har hela avdelningen i fråga isolerats och patienterna sköts i sina egna rum. Sjukvårdarna använder komplett coronaskyddsutrustning i samtliga vårdsituationer. Nya patienter tas inte in till avdelning för närvarande.

Vi har varit i kontakt med patienternas anhöriga och de har blivit informerade om situationen.

– På grund av epidemisituationen är sjukhusbesök för närvarande huvudsakligen förbjudna i huvudstadsregionen. Anhöriga kan alltså inte besöka avdelningen, men de kan vara i kontakt med patienterna t.ex. per telefon. Man kan också fråga vårdarna om hur den närstående mår, säger Pikkarainen.

Malms sjukhus är en av enheterna inom Helsingfors sjukhus. Malms sjukhus har fem bäddavdelningar och sammanlagt 125 sjukplatser. På avdelningen i fråga sköts äldre personer som har blivit akut sjuka.

Besök i Helsingfors sjukhus är huvudsakligen förbjudna fram till 31.1.2021. Du kan läsa ytterligare information om besöksbegränsningarna från stadens webbplats.

Bild: Paavo Jantunen