Skanslandet

I Helsingfors har grupper exponerats för corona

Coronasituationen i Helsingfors är under kontroll. Enskilda fall har framkommit nästan dagligen under juli och i slutet av juli har det funnits en liten ökning i smittofallen. På dagsnivå har det ändå hittills varit fråga om endast några smittade.
Vid spårning av smitta har det framkommit att det finns anledning att effektivisera vissa säkerhetsåtgärder. Enbart under den senaste veckan har det framkommit flera fall där antalet exponerade är tiotals per smittad. Orsaker till detta är exempelvis bristande arrangemang för att hålla säkerhetsavstånden, talrika sociala kontakter och turism.

”I flera fall har det funnits en klar fördröjning i att gå och testa sig, särskilt när sjukdomen tar uttryck som magsymtom. Av denna anledning har det hunnit bli fler exponeringar. Huvudsakligen är människor ändå aktiva med att gå och testa sig för närvarande”, berättar Sanna Isosomppi, överläkare vid Helsingfors epidemiologiska verksamhet.

När man återvänder från en resa ska man komma ihåg att vissa länder omfattas av frivillig karantän. Detta innebär att man undviker alla onödiga sociala kontakter. Släkt- och restaurangbesök kan vänta tills det gått 14 dygn efter återkomsten till Finland.

Gruppexponering på Borgbacken

Borgbackens nöjespark besöktes på söndagen 26.7 cirka klockan 15–18 av en grupp som har exponerat andra besökare på Borgbacken. Borgbacken strävar efter att kontakta de personer som via Borgbackens bokningssystem hade bokat biljett för dagen i fråga.

De som besökte Borgbacken vid tiden i fråga uppmanas kontrollera sitt hälsotillstånd särskilt bra samt gå och testa sig snabbt om symtom uppstår. Symtom på coronavirussmitta är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlust av lukt- och smaksinnet. Vid behov ges kunderna rådet att kontakta hälsovårdstjänsterna i den egna kommunen.

”Ett hälsosamt nöjesliv på Borgbacken är av största vikt för oss. Vi beklagar den extra oro som det inträffade orsakar våra kunder”, berättar Pia Adlivankin, VD för Borgbacken.

”Under denna säsong har vi självmant begränsat besökarkapaciteten till cirka hälften av det normala. Vi följer besökarmängden i realtid och under hela säsongen har vi lyckats hålla det samtidiga besökarantalet under 7000. Dessutom har vi med olika åtgärder strävat efter att säkerställa ett hälsosamt nöjesliv. Vi kommer ännu mer än tidigare att påminna om säkerhetsavstånden i nöjesparken, såväl i form av utrop som av åtgärder av personalen, för att nöjeslivet även i fortsättningen ska vara tryggt för hälsan”, fortsätter Adlivankin.

Låt oss tillsammans följa coronavirusanvisningarna

”Jag är nöjd att finländare och Helsingforsbor har följt hygienanvisningarna på individnivå i anslutning till coronavirusepidemin på ett så bra sätt. Nu är det dock viktigt att komma ihåg att det även handlar om annat än hygien. Förekomsten av gruppexponeringar betyder att det börjar finnas för många möjligheter för smittor att spridas”, kommenterar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna i Helsingfors.

Gör vid behov en symtombedömning eller ring coronavirusrådgivningen

Helsingforsborna kan göra en coronavirus-symtombedömning på omaolo.fi. Omaolo-tjänsten ger anvisningar och vid behov råd om att boka tid för coronavirustestning.

Helsingforsborna betjänas också av coronavirusrådgivningen på telefonnumret 09 310 10024 (vardagar kl. 7–16) och övriga tider av Jourhjälpen tfn 116 117. De som ringer till rådgivningsnumren hänvisas vid behov vidare till coronavirustestning eller coronahälsostationen i Dal eller Malm.

Invånare i andra kommuner kan kontakta hälsotjänsterna inom det egna området när coronavirussymtom uppkommer.
Mer information i anslutning till coronaviruset:

Foto: Julia Kivelä, Visit Finland