Ett plåster på en arm.

I Helsingfors gavs rekordmånga coronavaccin förra veckan – nu finns rikligt med lediga tider

Antalet coronavaccin som getts har ökat i Helsingfors under hela början av året.

Helsingfors började effektivisera och påskynda vaccineringen före julen och vaccin ges nu även på kvällar och på lördagar. Under förra veckan gavs ett rekordantal vaccin: 57 000 stycken.

”Förra veckan vaccinerade vi mer än någonsin under epidemin. Till exempel förra lördagen gavs sammanlagt 9 600 vaccin vid tre vaccinationsställen och fyra hälsostationer” säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

Vecka 1 gavs 45 000 coronavaccin i Helsingfors, vilket var dubbelt jämfört med den föregående veckan då knappt 19 000 coronavaccin gavs.

Från och med onsdagen kan tredje coronavaccindosen fås utan tidsbokning vid två vaccinationspunkter

Det är möjligt att snabbt få coronavaccin vid Helsingfors alla vaccinationspunkter. Staden har ökat antalet vaccinationstider, och avbokade tider finns även för samma eller följande dag.

”Även om den bokade vaccinationstiden skulle vara för februari lönar det sig att gå och se om tiden skulle kunna flyttas till en tidigare tidpunkt. Vaccinationstider erbjuds dagligen på bokningssystemet coronavaccinbokning.fi”, konstaterar Lukkarinen.

Den tidigare bokade vaccinationstiden kan flyttas genom att logga in i tjänsten med hjälp av användarnamn som fåtts i samband med bokningen. Det lönar sig att regelbundet bläddra i tillgängliga alternativ eftersom en avbokad tid kan fås för samma eller följande dag.

Personer över 12 år får den första och andra vaccindosen fortfarande utan tidsbokning vid alla vaccinationspunkter. Från och med onsdagen den 19 januari kan personer över 18 år få den tredje vaccindosen utan tidsbokning vid vaccinationspunkterna i Mässcentrumet och på Busholmen.

På stadens webbplats finns en tabell som visar vilka grupper som för tillfället vaccineras, vilket är minimitidsintervallen mellan andra och tredje vaccindosen för de olika grupperna och om man måste boka tid för vaccinationen. Du kan snabbast boka tiden på adressen coronavaccinbokning.fi. Du kan också boka tid genom att ringa numret 09 3104 6300. Numret betjänar vardagar kl. 8–16.

Mer information

Bild: Virpi Velin