Man och kvinna som tittar på instruktioner för vaccinerade.

I fortsättningen erbjuds överblivna coronavaccin till personer som åker utomlands för studier eller arbete

Helsingfors stad börjar dela ut oanvända coronavaccin till dem som åker utomlands för studier eller arbete. Vaccin erbjuds till Helsingforsbor som behöver coronavaccinets boosterdos enligt en snabbare tidtabell för studerandeutbyte eller utsändning. Familjemedlemmar över 16 år som följer med kan också få boostervaccinet enligt en snabbare tidtabell.

För att få vaccinet ska man anmäla sig till väntelistan för coronavaccin. För att en person ska kunna anmäla sig till väntelistan ska studerandeutbytet eller utsändningen räcka minst tre månader. Man kan inte anmäla sig till väntelistan på grund av fritidsresor.

Man kan inte välja tidpunkten för vaccinationen. Vaccin finns tillgängliga dagligen så mycket som har blivit oanvända. Vacciner kan erbjudas till ifrågavarande personer med kort varsel. Samtalet angående vaccinationen kommer från ett telefonnummer som börjar med 09 310. 

Så här anmäler du dig till väntelistan för coronavaccin

Ytterligare information:
Coronavaccination för Helsingforsbor

Bild: Helsingfors social- och hälsovårdssektor / Virpi Velin