Byggnader på Forsbys sjukhusområde och en parkväg

I Forsby seniorhus har konstaterats fem coronavirussmittor

Fem boende i Forsby seniorhus har konstaterats ha koronavirussmittor. De smittade är från samma grupphem. Den första smittan konstaterades lördagen 5.12.

Samtliga 17 boende testades för coronavirus genast efter att första smittan konstaterades. Vid testningen hittades ytterligare fyra smittor. Också hela personalen i enheten testas.

– Den epidemiologiska verksamheten ordnade testandet av boende väldigt snabbt. Nu gör vi allt för att coronaviruset inte ska spridas i seniorcentret, konstaterar serviceområdeschef Helena Venetvaara.

– Vi reder som bäst ut smittokällan, men jag kan ännu inte säga med säkerhet varifrån den kom, berättar överläkaren vid epidemiologisk verksamhet Sanna Isosomppi.

Som försiktighetsåtgärd sköts samtliga boende i grupphemmet i karantänliknande omständigheter. Klienterna sköts i sina egna rum om möjligt och vårdarna följer åtgärder mot droppsmitta och beröring. De boendes anhöriga har informerats om situationen.

Det är för närvarande inte möjligt att besöka grupphemmet. De anhöriga kan kontakta sina närmaste t.ex. per telefon.

 Bild: Seppo Laakso