Hur agera efter ett coronavirustest?

Med ett coronavirusprov eller covid-19-prov testas om en person har coronavirusinfektion. Hur ska du gå tillväga efter att du varit på coronavirustest på grund av eventuell coronavirussmitta?

Stanna hemma tills resultatet bekräftas

Testresultatet blir klart på några dagar. För att skydda andra människor ska du hållas hemma åtminstone fram tills testresultatet är bekräftat.

Vi rekommenderar att du inte går till apoteket eller butiken. Om du har problem med att få någon att går till butiken för dig, vänligen meddela detta till social- och hälsovårdspersonalen. Vi kan ordna hjälp.

Om testet tagits på grund av symtomen som börjat under karantän, upphäver ett normalt testresultat inte ett tidigare karantänbeslut.

Är testresultatet positivt dvs. du har coronavirussmitta

Du får ett samtal från ett okänt nummer. Vi meddelar om testresultat även på kvällar och veckoslut. Du får noggrannare instruktioner per telefon.

Därefter kommer Helsingfors epidemiologiska enhet att kontakta dig om karantän- och isoleringsbeslut samt angående smittspårning.

Är testresultatet negativt dvs. du konstateras inte ha coronavirussmitta

Du får ett textmeddelande: "Ditt testresultat är normalt (negativt)." Du ska emellertid hålla dig i karantänliknande förhållanden så länge du har symtom och därefter två symtomfria dagar.

Om ditt tillstånd försämras och du inte längre klarar dig hemma

Ring Helsingfors coronavirusrådgivning vardagar kl. 7-16 på nummer 09 310 10024 och övriga tider till Jourhjälpen tfn 116117. I livshotande nödsituationer ring 112.

Alla med symtom av smitta hänvisas till coronavirustest

Alla Helsingforsbor med coronavirussymtom hänvisas till coronavirustest. Symtom är bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd och förlust att lukt- och smaksinne.

Nyheten uppdaterad 23.4.
Nyheten uppdaterad 25.5. och 28.5.
Nyheten uppdaterad 1.6 angående coronavirusrådgivningens servicetid.
Nyheten har preciserats 8.6 angående beskrivningen av symtom.