Illustrerade människor och ikoner samt texten "Hjälp och stöd - ny sida öppnad!"

Behöver du hjälp och stöd – information lätt tillgängligt på nätet

Ibland stöter man på situationer i livet som man inte kunde förutspå. Ifall du upplever ångest, oro, hälsoproblem eller till exempel arbetslöshet kan du vända dig till social- och hälsovårdens professionella.

Så att det ska vara lättare att hitta hjälp och stöd, har vi samlat informationen på en webbsida. Det är lätt att använda webbsidan även på mobilen. Till exempel telefonnumren fungerar även som länkar, så du kan välja tjänstens nummer och ringa direkt.

Den nya sidan har publicerats på svenska och finska.

Ring, skriv eller chatta! Ta modigt kontakt – Bli inte ensam!

Besök webbsidan på adressen www.hel.fi/hjalpochstod