Hjälp och stöd erbjuds till de som fallit offer för dataintrång

Det är möjligt att även helsingforsbors patientuppgifter har hamnat i fel händer i samband med dataintrånget i Psykoterapicentralen Vastaamo. Hjälp och stöd erbjuds för de som fallit offer för dataintrång.

Trots att dataintrånget inte har riktat sig mot Helsingfors social- och hälsovårdstjänsternas datasystem, vill vi för vår del erbjuda stöd för klienter inom Helsingfors social- och hälsovårdstjänster.

I Helsingfors får man vid behov hjälp dygnet runt

  • hälsorådgivning, tfn 09 310 10023
  • Helsingfors krisjour, tfn 09 310 44222

Vi förstår mycket väl att dataintrånget orsakar stor oro för de som råkat ut för det. Redan möjligheten till att egna klient- eller patientuppgifter har hamnat i fel händer kan skapa stark ångest.

Klient- och patientuppgifter är alltid sekretessbelagda. Förtroende är högsta prioritet i alla social- och hälsovårdstjänster som under inga omständigheter får fallera.

Dataintrånget som riktades mot Psykoterapicentralen Vastaamos klientuppgifter är mycket beklagligt. Om du funderar på saken ska du inte tveka att söka hjälp och stöd. 

**

Nyheten har uppdaterats 28.10.2020. I nyheten preciserades att dataintrånget inte riktade sig mot Helsingfors social- och hälsovårdstjänsternas datasystem.