Varifrån hjälp till en äldre?

Vem som helst av oss kan hamna i en situation där vi plötsligt ska söka hjälp för en åldersstigen granne. Saken har diskuterats i offentligheten de senaste dagarna.

Som påminnelse, här hittar du hjälp:

Vardagar:

  • Seniorinfo, tfn 09 3104 4556 må-fr kl. 9–15. På numret får du information och handledning om stadens, företags och organisationers tjänster till äldre.

Du kan också fråga om råd per e-post: seniori.info@hel.fi

Kvällar och veckoslut:

  • Nödnummer 112 - nödcentralen bedömer hur allvarlig situationen är.
  • Krisjouren 24/7 tfn 09 3104 4222 –  krisarbetarna ger råd och handledning i akuta krissituationer (t.ex. en närståendes plötsliga död, våldssituationer, allvarlig sjukdom, brand eller olycksfall).

 Vi har alla skyldighet att hjälpa då vi möter en människa som behöver hjälp. Vi ska bry oss om varandra!

DELA