Hertonäs sjukhus ingång

Hertonäs sjukhus blir vid behov ett reservsjukhus för coronaviruspatienter

Helsingfors förbereder sig för expansion av coronapandemin. Hertonäs sjukhus tas vid behov i bruk som ett reservsjukhus för coronaviruspatienter. Sjukhuset kan vid behov tas i bruk på en vecka.

Syftet med ett reservsjukhus är att säkerställa ett tillräckligt antal bäddplatser vid expansion av epidemin. I Hertonäs kan vid behov tas i bruk 300–400 vårdplatser.

Med hjälp av reservsjukhuset kan vi dessutom frigöra vårdplatser på Dals och Malms sjukhus för patienter som flyttas från intensivvården till fortsatt rehabilitering.

– Hertonäs sjukhus är det mest ändamålsenliga alternativet, eftersom det tidigare fungerat som sjukhus. Lokalerna är bra för ändamålet och vi kan med relativt små ändringar få dem snabbt i bruk, berättar Laura Pikkarainen, chefsläkare för Helsingfors sjukhus.

Ifall situationen kräver, kan sjukhuset öppnas med kort varsel.

Seniorcentret i Hertonäs flyttar vid behov till Gustafsgård

I Hertonäs sjukhus lokaler fungerar för närvarande Kvarnbäckens seniorcenter. Kvarnbäckens seniorcenter har tillfälliga lokaler i Hertonäs under tiden dess egna lokaler renoveras.

Om reservsjukhuset öppnas, flyttar de boenden till Gustafsgårds seniorcenters lokaler i Åggelby. De 136 boenden kan bo i Gustafsgård tills renoveringen av Kvarnbäckens seniorcenter är klar. Enligt dagens uppgifter kommer renoveringen vara slutförd hösten 2021.

De boendes anhöriga kommer att informeras skilt om planen för reservsjukhuset. Vi har redan börjat kontakta de anhöriga.