Ingången till Hertonäs sjukhus

Hertonäs sjukhus ändras vid behov till ett reservsjukhus för coronaviruspatienter

Helsingfors förbereder sig till att vid behov öppna Hertonäs reservsjukhus för coronaviruspatienter. Sjukhuset kan vid behov tas i bruk inom en vecka. I första skedet öppnas en avdelning. 

Syftet med ett reservsjukhus är att säkerställa ett tillräckligt antal bäddplatser vid expansion av epidemin. I Hertonäs kan vid behov tas i bruk 300–400 vårdplatser.

 – Behovet av reservsjukhuset bedöms flera gånger i veckan. För närvarande finns det ännu plats i Dals sjukhus, men situationen kan ändras snabbt, säger chefsläkaren för Helsingfors sjukhus Laura Pikkarainen

– Om situationen blir sämre öppnar vi först en avdelning för coronaviruspatienter. På avdelningen ryms ca 70 patienter. Vid behov öppnar vi stegvis flera avdelningar, berättar Pikkarainen.

 Hertonäs sjukhus är ett före detta sjukhus och därför ett bra alternativ till reservsjukhus.

 – Lokalerna passar utmärkt för sådan användning och kan tas i bruk snabbt med relativt små ändringar, säger Pikkarainen.

 

Boende i seniorcentret i Hertonäs flyttar vid behov till Gustafsgård

 I Hertonäs sjukhus fungerar för närvarande Kvarnbäckens seniorcenter. Seniorcentret fungerar tillfälligt i Hertonäs eftersom centrets egen lokal ombyggs.

Om det öppnas en avdelning för coronaviruspatienterna i sjukhuset flyttar boende på avdelning 4 på samma våning till Gustafsgårds seniorcenter i Åggelby. De kan bo där tills renoveringen av Kvarnbäckens seniorcenter blir färdig hösten 2021.

Övriga boende kan bli kvar i seniorcentret normalt.

– Reservsjukhuset och dess verksamhet planeras så att ibruktagningen av sjukhuset knappt alls påverkar seniorcentrets verksamhet. Boende i seniorcentret kan känna sig trygga, berättar Pikkarainen.

De boendes anhöriga kommer att informeras skilt om planen för reservsjukhuset. Vi har redan börjat kontakta de anhöriga.

Bild: Maarit Miettinen