Skylt på gården till Hertonäs reservsjukhus

Hertonäs reservsjukhus stängs

Verksamheten vid Hertonäs reservsjukhus upphör söndagen den 8 maj 2022 efter beslut av reservsjukhusets styrgrupp. Sjukhuset tar inte in fler nya patienter. Befintliga patienter skrivs ut innan sjukhuset stängs eller så flyttas de till Dals coronaavdelning för behandling. Personalen på reservsjukhuset återupptar sina tidigare uppgifter.

Helsingfors stad startade verksamheten på Hertonäs reservsjukhus den 10 januari, eftersom antalet coronapatienter ökade betydligt vid årsskiftet. Staden öppnade sjukhuset i nära samarbete med HUS. Utöver ett ytterst smidigt samarbete möjliggjordes öppnandet av sjukhuset av klient- och patientdatasystemet Apotti, som används av båda organisationerna. På reservsjukhuset arbetade utöver Helsingfors stads och HUS anställda också sjukskötare från Esbo och Vanda.

Under vintern och våren behandlades 453 coronapositiva patienter på reservsjukhuset. Utöver patienter från Helsingfors vårdades även patienter från Esbo, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Raseborg, Hangö, Vichtis, Sibbo, Lojo och Vanda.  Med hjälp av reservsjukhuset kunde man frigöra vårdplatser från både stadens och HUS vårdavdelningar och på så sätt underlätta situationen för primärvården i HUS-området i vården av coronapatienter.

Patienter på Hertonäs reservsjukhus och deras anhöriga har informerats om stängningen.

Bild: Riina Stén