Hemvård också mot servicesedel

Helsingfors stad erbjuder sina klienter en servicesedel för hemvård från och med den 1 maj. Helsingforsbor kan välja antingen stadens hemvård eller ett företag som godkänts som serviceproducent.

Tidigare har det varit möjligt att använda servicesedeln för hemvård på privata servicehem men nu kan även helsingforsbor som bor hemma välja servicesedeln.

Som klient hos Helsingfors hemvård kan du be hemvårdsledaren om en servicesedel eller fortsätta som klient hos oss som tidigare.

Servicesedelns värde påverkas av klientens bruttoinkomster och förmögenhet, familjens storlek, mängden service och den valda serviceproducentens pris. Helsingfors stad betalar serviceproducenterna för hemvården enligt värdet på servicesedeln som klienten beviljats. Klienten betalar endast självriskandelen.

Servicesedeln för hemvård kan användas för högst 40 timmar per månad. Service som överskrider gränsen kan antingen erhållas av stadens hemvård eller klienten kan köpa den som tilläggstjänst av en privat serviceproducent. För service som klienten köper som tilläggstjänst på egen bekostnad har klienten rätt till hushållsavdrag.

Så här kan du bekanta dig med servicesedeln för hemvård:

  • På webbplatsen för Helsingfors Seniorinfo kan du bekanta dig med hemvården och bland annat räknaren för hemvården, www.hel.fi/seniorit (tillsvidare endast på finska).
  • Servicesedeln finns i elektronisk form på adressen www.parastapalvelua.fi/se/foerstasidan/. På dessa sidor kan du bekanta dig med dina egna servicesedlar och serviceproducenter inom hemvården samt jämföra priserna på tjänsterna.