Helsingfors på vintern.

Hemtest rekommenderas för personer som har fått två vacciner

Antalet personer som söker sig till coronavirustest har ökat inom HUS område, också i Helsingfors. Det är svårt att få provtagningstid till samma dag. Därför rekommenderar vi att man använder hemtest och stannar hemma tills symtomen lättar.

Barn under 12 år ska föras till provtagning om barnet har symtom som tyder på coronaviruset och man vet att barnet har exponerats för coronaviruset inom de senaste två veckorna. Barnet ska föras till provtagning om det i samma hushåll med barnet bor, eller om barnet regelbundet träffar, personer som fyllt 16 år och som inte har fullt vaccinskydd.

Personer som har fyllt 12 år eller är äldre än det ska söka sig till test om personens vaccinskydd är bristande, personen tillhör en riskgrupp, arbetar inom social- och hälsovården eller har exponerats för coronaviruset. För samtliga andra personer, också dubbelvaccinerade, rekommenderar vi att man använder hemtest och stannar hemma tills symtomen lättar.

Epidemin tilltar i Nyland. Under de senaste dagarna har det i Helsingfors konstaterats över 300 smittor per dag. I och med att antalet smittor ökar har smittspårningen överbelastats och de smittade kontaktas med en fördröjning på flera dagar.

Om du har fått ett positivt testresultat ska du stanna hemma och följa isoleringsinstruktionerna.