Passagerare som går ombord.

Helsinki erbjuder coronavirustester på Estlandsfärjorna under veckosluten

Passagerare på Estlandsfärjan till Helsingfors kan bli testade för coronavirus under båtresor 15–17.1. Man vill göra testningen så lätt som möjlig för passagerarna. Testet rekommenderas på färjan åt alla passagerare.

Det är viktigt att sköta hälsosäkerheten vid Finlands gränser för att förhindra spridningen av coronaepidemin och olika virusmutationer. Därför har Helsingfors erbjudit coronavirusrådgivning i alla sina hamnar från och med augusti 2020. Dessutom har passagerare erbjudits coronavirustest med en låg tröskel.

I Helsingfors hamnar har man också erbjudit coronavirustester på plats, två gånger förra hösten och två gånger i januari i år. Endast en bråkdel av passagerarna har dock kommit till det frivilliga coronavirustestet.

På basis av gällande lagstiftning kan passagerare inte tvingas ta ett test när de anländer till Finland. Trots detta utökar Helsingfors den frivilliga testningen i sina hamnar och erbjuder passagerare som reser från Estland till Finland möjligheten att testa sig för coronavirus på färjan 15–17.1.

”Vi vill göra coronavirustestningen för passagerare så lätt som möjlig. Därför erbjuder vi passagerare möjligheten att testa sig på färjorna. Under resan har passagerarna mer tid att testa sig än när de kommer till hamnen, då de kanske redan har bråttom att fortsätta resan”, berättar Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster.

”Det är viktigt att informera passagerarna om att de inte ska resa om de har det minsta symtom som tyder på coronavirussmitta, utan istället söka sig till test i hemlandet”, påminner Turpeinen.

Finentry gör det smidigare att komma till Finland

Resenärer till Finland får behändigt gratis information om coronavirusläget i Finland och kan boka tid till coronatest i Finentry-tjänsten innan de anländer. Tjänsten ger information om den testpraxis och karantän som coronavirusepidemin kräver i Finland.

Hos tjänsten kan man

  • boka tid till coronavirustest som görs i Finland
  • få ett SMS med anvisningar om hur man kommer till testen
  • få ett SMS med coronavirustestens resultat.

Mer information: https://www.finentry.fi/sv/ och Helsingfors hamns webbplats (på finska)

Helsingfors har ordnat coronarådgivning i sina hamnar och testmöjligheter för passagerare i samarbete med SHM, THL, HUS, Helsingfors hamn, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och rederierna.