Malms hälsostation

Helsingforsbor låter sig testas väldigt flitigt för coronaviruset

Under förra veckan gjordes 2 843 coronatester i Helsingfors. Veckan var fjärde livligaste under hela coronatiden. Även denna vecka var fortsatt livlig.

I relation till våren har coronavirussituationen hållits lugn. Under förra veckan konstaterades 17 helsingforsbor ha smittan och fallen markerades på de första dagarna av veckan. Nya smittor har sedan konstaterats enbart sporadiskt per dag eller inga alls.

”Det är fint att märka att man känsligt och ansvarsfullt söker sig för att testas. Det ser inte ut att finnas någon corona i grunden, utan uppenbarligen andra andningssjukdomar och lite hösnuva. Coronasymptomerna kan vara mångfaldiga och de kan i ett tidigt skede påminna om andra sjukdomar. Inte ett test är onödigt”, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

”Det är naturligtvis viktigare än testning att på alla sätt förhindra coronavirussmittor i vardagen, också under sommaren. Dessutom är det väsentligt att minnas att ett negativt coronatest inte utesluter smitta. Person med symptom bör stanna hemma och undvika alla kontakter”, tillägger Lukkarinen.

I Helsingfors har man under hela våren och början av sommaren gjort nästan 40 000 tester för coronavirusets skull.

Symptomvärderingen på Omaolo.fi är väldigt populär

Helsingforsborna har hittat även webbtjänsten Omaolo.fi bra. I tjänsten kan man göra en symptomvärdering och enligt behov kan man via den få en tid för testning. Under den senaste tiden har antalet användare av Omaolo.fi ökat. Via symptomvärderingen på Omaolo har redan över 150 klienter per dag fått en tid för testning denna vecka.

Förutom Omaolo.fi betjänar rådgivningstelefonen om coronaviruset under vardagar, tfn 09 310 10024 och under andra tider betjänar Jourhjälpen, tfn 116 117. Vid behov styr både Omaolo och rådgivningstelefonen om corona till testning. Drive-in punkterna i Mejlans och Malm samt Stooa i Östra centrum fungerar som testplatser.

”Helsingfors egen tilläggsstation för provtagning som öppnats i förr förra veckan har fått ett gott mottagande. Till näst öppnar vi en station till nordvästra Helsingfors, så att det är lätt att söka sig till testning inom hela Helsingfors området. Provtagningskapaciteten har varit tillräcklig och vi ökar på den vid behov. Vi följer väldigt noggrant situationens utveckling”, berättar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.