Ritad figur som föreställer ett virus.

Helsingforsarna vaccineras mot influensa 9–27.11

Telefontidsbokningen är överbelastad. Vi beklagar situationen. Återuppringningens fördröjning är ungefär två dagar. Vi rekommenderar att boka tid elektroniskt.

Avgiftsfria influensavaccinationer ges till personer som tillhör riskgrupperna från måndag till fredag vecka 46, 47 och 48, det vill säga 9–27.11. I år utförs vaccinationerna enbart efter tidsbokning.

Från och med måndagen den 26 oktober kan du boka tid för vaccination elektroniskt på adressen influensavaccination.hel.fi eller genom att ringa tfn 09 310 46300 vardagar kl. 8–16.

Vaccinationsenheterna är öppna

Vaccinationsställen är

 • Gustafsgårds seniorcenter, A-huset 1:a våningen, Åldermansvägen 32
 • Motionskvarnen, Mjölgränden 3
 • Busholmens influensavaccinationsenhet, Stillahavsgatan 6 L 3
 • Munksnäs servicecentral, Bredviksvägen 30
  Obs! Vaccinationstiderna vid Munksnäs servicecentral är alla bokade för tillfället.

Influensavaccinet är avgiftsfritt för

 • gravida
 • barn under 7 år (6 månader till 6 år)
 • personer som hör till en riskgrupp på grund av sjukdom
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som inleder sin värnplikt eller frivilliga militärtjänst
 • personer i den närmaste kretsen kring personer som löper risk att insjukna i svår influensa
 • personal inom social- och hälsovård eller läkemedelsförsörjning

Vaccination är det effektiva sättet att förhindra influensasmitta

– Det lönar sig att ta vaccinet för att skydda sig själv och sina närstående från influensan och dess följdsjukdomar. Det är väldigt viktigt att ta vaccinet om man har någon i sin närmaste krets som löper förhöjd risk att bli allvarligt sjuk i influensa, berättar Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten.

Det skydd som vaccinationen ger den närmaste kretsen är till nytta för exempelvis personer över 65 år, gravida, barn under 6 månader och personer med kroniska sjukdomar, fortsätter Isosomppi.

Det rådande coronavirusläget gör influensavaccinationen ännu viktigare.

– Man kan drabbas av både corona- och influensaviruset samtidigt. Flera infektioner samtidigt ökar risken för att bli allvarligt sjuk, berättar Isosomppi.

– Det att så många som möjligt tar influensavaccinet bidrar också till att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet. Genom att vaccinera oss kan vi se till att Helsingfors inte har influensa- och coronavirusepidemier samtidigt i vinter, fortsätter Isosomppi.

Det är tryggt att komma till vaccinationsenheterna trots coronavirusepidemin

På vaccinationsenheterna fokuserar man i år särskilt på kundernas och personalens säkerhet.

I år utförs vaccinationerna enbart efter tidsbokning. Den som kommer för att vaccinera sig ska ta med sig ett eget munskydd. Munskyddet ska användas under hela besöket.

På vaccinationsenheterna erbjuds handdesinfektionsmedel. På vaccinationsenheterna finns också personer som ger anvisningar för och övervakar iakttagandet av säkerhetsavstånd.

– Vi vill också påminna om att man inte ska komma till vaccinationsenheten om man är sjuk, betonar Isosomppi.

Läs mer

Nyheten har uppdaterats 26.10.2020 kl. 10. Information on tidsbokningens överbelastning lades till.
Nyheten har uppdaterats 26.10.2020 kl. 16.22. Elektroniska tidsbokningen fungerar, men telefontjänsten är fortfarande överbelastad. 
Nyheten har uppdaterats 28.10.2020 kl. 16.40. Återuppringningens fördröjning är ungefär två dagar.
Nyheten har uppdaterats 5.11.2020 kl. 10.03. Vaccinationstiderna vid Munksnäs servicecentral är alla bokade för tillfället.