Koronavårdare på Malms hälsocentral.

Helsingforsarna har hittat Omaolo – ett rekordstort antal har gjort symptombedömningar för coronavirus på nätet i juli

Helsingforsare har under juli månad blivit intresserade av att bedöma sina symptom av coronavirus på nätet. Under flera dagar i juli har över 200 symptombedömningar för coronavirus skickats från Omaolo till yrkesfolk inom hälsovården. Ett rekord sattes den 13 juli, då sammanlagt 304 helsingforsare skickade symptombedömningar för coronavirus till yrkesfolk för bedömning. Ännu under flera dagar i juni skickades färre än hundra symptombedömningar.

Av alla som gjort en symptombedömning i Omaolo skickar cirka 25 % bedömningen till en yrkesperson som utvärderar behovet av fortsatt vård. När man skickar symptombedömningen till yrkespersonen krävs stark identifiering.

”Ökningen av antalet symptombedömningar är ett tecken på att nu när människor har börjat röra sig friare har också vanliga förkylningar börjat sprida sig. Vad förkylningar beträffar var våren en undantagstid, eftersom de inte just förekom då. En symptombild i sig visar dock inte om ett förkylningssymptom är corona eller en vanlig förkylning och därför måste alla uppsöka testning. Allra behändigast går det via Omaolos symptombedömning”, berättar ledande överläkare Marja-Liisa Lommi.

Antalet personer som bokat tid till coronavirustest via Omaolo har också ökat. Den livligaste dagen var 23 juli, då 199 helsingforsare bokade tid till coronavirustest via Omaolos symptombedömning.

Under juli månad har sammanlagt 5 411 Omaolos coronasymptombedömningar skickats till personalen inom Helsingfors hälsovård (läget 26.7). Av dessa har 3 554, det vill säga cirka 65 procent, själv bokat tid till coronatest.

Totalt har över 20 000 helsingforsare gjort en coronasymptombedömning i juli, när man också inkluderar de som provat testet och de som inte skickat sina symptombedömningar till någon sakkunnig. Enligt SoteDigi, som upprätthåller Omaolo, kommer rentav 30 000 symptombedömningar för coronavirus att göras i Helsingfors under juli månad.

Under våren och sommaren har 14 485 bedömningar för coronasymptom skickats till experter inom hälsovården i Helsingfors och 5 824 coronavirustester har bokats. Omaolos coronasymptombedömning togs i bruk i mars. Det har varit möjligt att boka tid till testning via Omaolo sedan maj.

Symptombedömningen i Omaolo bör alltid göras om man har vilka som helst symptom som tyder på coronavirus. Symptomen är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, huvudvärk, snuva, illamående och diarré, samt förlust av lukt- och smaksinnet.

Bild: Kimmo Brandt