En skylt på väggen med text "Mottagning Läkare".

Helsingfors testar ett nytt sätt att producera hälsovårdstjänster

Från och med början av oktober har Gamlas hälsostation betjänat på en ny adress vid köpcentret Kaari. Tjänsten produceras i fortsättningen av Terveystalo. Samtidigt grundade Helsingfors en helt ny hälsostation i Gräsviken. Dessa tjänster produceras av Mehiläinen.

”Förändringen är ett sätt att förbättra tillgången till icke-brådskande vård och öka hälsovårdstjänsterna för Helsingforsborna”, säger Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors stads hälsovårds- och missbrukartjänster. Den nuvarande personalen vid stadens hälsostationer minskas inte.

"Försöket är en möjlighet att lära oss av privata tjänsteleverantörers verksamhet och bygga upp ett gott samarbete och partnerskap med dem”, fortsätter Turpeinen.

”De nya hälsostationerna erbjuder samma hälsovårdstjänster som andra hälsostationer i Helsingfors. Klienterna hos dessa hälsostationer är fortfarande klienter hos Helsingfors hälsostationer”, tillägger Timo Lukkarinen, hälsostationernas chefsläkare.

Man kan byta hälsostation på samma sätt som tidigare. Det sker inga ändringar med klientavgifterna, till exempel tas inte ut en avgift för besök på en läkares eller hälsovårdares mottagning.

Båda de nya hälsostationerna är öppna vardagar kl. 8–16. Man kan också få mottagningstider med tidsbeställning på kvällar och veckoslut.

Gamlas hälsostation står till tjänst på Sånggränden 3 och betjänar samma klienter som nuvarande Gamlas hälsostation. Numret är fortfarande 09 3104 7355.

”Vi är glada över att kunna utveckla primärvården i Gamlas tillsammans med Helsingfors stad. Vår långa erfarenhet av att producera tjänster vid offentliga hälsostationer har visat att det bästa resultatet uppnås genom ett genuint samarbete och genom att lyssna på de klinter som använder tjänsterna och de yrkesverksamma som arbetar på hälsostationen”, säger Mikko Tainio, chef för Terveystalos offentliga tjänster.

Från och med början av oktober har invånarna i Gräsviken och Busholmen och en del av invånarna i Sandviken varit kunder i Gräsvikens hälsostation. Gräsvikens hälsostations adress är Tallbergsgatan 2 och telefonnummer 09 3104 7366. En gatuförteckning över den nya hälsostationens serviceområde finns på hälsostationens webbplats.
Se serviceområdet för Gräsvikens hälsostation

"Vi är entusiastiska över det fördjupade samarbetet med Helsingfors stad. Vårt mål är att erbjuda högklassiga, effektiva och kundorienterade hälsovårdstjänster i Gräsviken. Med hjälp av en ny samarbetsmodell strävar vi efter god tillgång till tjänsterna”, säger Joonas Turunen, ansvarig chef för primärvårdens tjänster vid Mehiläinen.

Klienterna hos Gamlas och Gräsvikens hälsostationer behöver inte ta kontakt på grund av förändringen. Vid nästa besök ska du kontakta den nya hälsostationen som vanligt genom att ringa, uträtta ärenden elektroniskt eller besöka hälsostationen.