En kvinna tar handdesinfektionsmedel.

Helsingfors stad påbörjar coronavaccineringar idag

Vaccinering av yrkesfolk inom Helsingfors social- och hälsovårdstjänster börjar idag måndag. Vaccineringarna påbörjas enligt nationella linjedragningar för personal som vårdar coronapatienter, såsom Dals och Malms coronahälsovårdsstationer och Helsingfors sjukhus coronaavdelningar samt personalen inom prehospitala akutsjukvården på Helsingfors räddningsverk.

Vaccineringarna fortsätter hela veckan och fortsätter i den utstrckning man får tillgång till vaccinet. På måndag vaccineras drygt 200 yrkespersoner inom hälsovården.

”Vi har velat påbörja vaccineringen av personalen genast när det är möjligt. Detta är ett viktigt steg för att bryta ned coronaepidemin. Det kommer emellertid inte att synas än i hälsovårdens vardag. Personalen använder fortsättningsvis skyddsutrusning i arbetet”, berättar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

Vaccinering av helsingforsarna börjar enligt nuvarande uppskattning på gruppvaccinationspunkter i februari, genast efter dem som utför coronarbete samt omsorgstjänsternas personal och boende. Först i tur står äldre och personer som har sjukdomar som kan utsätta dem för allvarlig coronasjukdom.

Tidsbeställning till vaccinationerna görs via det elektroniska tidsbeställningssystemet eller genom att ringa tidsbeställningsnumret. Vi informerar separat om dessa.

”Man väntar redan på vaccinationerna. För tillfället är det inte möjligt att göra tidsbeställning för vaccination, men vi informerar om tidsbeställningarna när tidtabellerna klarnar i och med tillgången till vaccin”, säger Turpeinen.

”Fastän vaccinationerna har påbörjats, är coronaepidemin inte över ännu. Det är mycket viktigt att fortsättningsvis iaktta åtgärder som förhindrar spridningen av coronaviruset såsom tvätt av händer, säkerhetsavstånd, att söka sig till coronatest om man har symtom och att stanna hemma”, fortsätter Turpeinen.

Foto: Helsingfors stads materialbank / Sakari Röyskö