Tulpaner.

Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under valborg 2022

Misstänker du coronavirussmitta?

Helsingforsare kan göra en coronavirusbedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till ett coronatest. Du går också att söka dig till test genom att ringa coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Information om coronavirusvaccineringar i Helsingfors får du på coronavaccination.hel.fi.

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna på fre 29.4. kl. 8-16. Hälsostationerna är stängda på valborgsmässoafton lör 30.4 och på valborg sön 1.5.

Hälsorådgivning 24 h – tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

Jourhjälp – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall vid jouren.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12

Malms samjour, Talvelavägen 6 J

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet under valborg (30.4 och 1.5) kl. 9 - 21 vid Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11, C-dörr. Tidsbeställningen är öppen kl. 8–21, tfn 09 471 71110.

Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 116 117. Ring innan du kommer till jouren.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under valborg.

Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt på nummer 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Bild: Virpi Velin