Bladknoppar på en vårdag.

Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under påsken 2021

Misstänker du coronavirussmitta?

Helsingforsare kan göra en coronavirusbedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till ett coronatest.

Du går också att söka dig till test genom att ringa coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Du kan också söka dig till coronatest under påsken. Om du har symtom som tyder på coronavirussmitta ska du söka dig till test.

Information om coronavirusvaccineringar i Helsingfors får du på coronavaccination.hel.fi.

Hälsostationerna

Hälsostationerna håller stängt under påsken 2.4­–5.4.

Alla hälsostationer (också Fiskehamnen och Nordsjö) håller öppet vardagar kl. 8–16.  

Hälsorådgivning 24 h – tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.


Jourhjälp – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall vid jouren.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12
Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Munhälsovårdens jour och tidsbokning

Jouren för munhälsovård håller öppet under påsken 2.4–5.4 vid Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8–21, tfn 09 471 71110.

Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699.

Ring innan du kommer till jouren.


Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även på påsken, vid årsskiftet och på trettondagen. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.


Livshotande situationer – ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.


Bild: Helsinki Marketing / Jussi Hellsten